"Petrův zdar"

Povinnosti člena MO ČRS Choceň

17.03.2014 08:30

Účastnit se každoročně Výroční členské schůze.

Odpracovat každý rok 12 brigádnických hodin. Brigádnické listy a povolenky se odevzdávají do schránky, která je na vratech garáže našeho areálu (u tenisových kurtů). 

Nebo poštou: V.Dušek, Ostrovní 1218, 565 01 Choceň - tel. 603 786 513

Neodpracované brigádnické hodiny se platí při 1. a 2. vydání povolenek. Po tomto termínu pouze u J.Pávka, T.N. Kautníka 1365 - tel 731 574 505

 

Přehledy o úlovcích musí být řádně vyplněné a vysčítané!

 

Pstruhové musí být odevzdané do 15.12.

Mimopstruhové, malá voda a brigádnický list do 15.1. Kdo si však chce novou povolenku zakoupit při 1. vydávání, musí vše odevzdat do 31.12. Čelnům, kteří tento termín nedodrží, nebude vydána povolenka při 1. vydávání.

 

Členská známka musí být zaplacena do konce února!

 

Kdo toto neučiní, ruší své členství v organizaci. Členské známky si koupíte při 1. a 2. vydávání povolenek. Po tomto termínu u jednatele J.Pávka, T.N. Kautníka 1365 - tel. 731 574 505. 

Přihlášky nových členů vyřizuje také jednatel.

 

Komu končí platný rybářský lístek - nový vydá MÚ v Chocni obor Životní prostředí. Ostatním pověřený úřad v místě bydliště.

Vyhledávání

Kontakt

MO ČRS Choceň 565 01 Choceň Předseda:
Jaroslav Honza 603 254 860

Jednatel:
Pávek Josef 731 574 505

Hospodář:
Lásko František 739 032 387

Vedoucí rybářské stráže:
Zdeněk Heller 731 598 100