"Petrův zdar"

Místní rybářský řád na vodní nádrži Orličan na rok 2018

 
Výkon rybářského práva a sportovní rybolov bude prováděn na této nádrži dle tohoto řádu s odkazem na zákon 99/2004 Sb. a vyhlášky 197/2004.
 
Na této nádrži jsou hájeny všechny druhy ryb od 1.1. do 31.3.2018.
 

Zahájení rybolovu je od 1.4.2018, ukončení 31.12.2018.

 
Od 1.11.2018 je zákaz lovu kapra. V tomto období je povolen pouze lov dravců (štika, candát, okoun) přívlačí či na živou nebo mrtvou rybku.
 
Zákaz přivlastňování ryb nedosahující nejmenší stanovené délky:
Druh ryby Stanovená délka
amur bílý 60 cm
candát obecný 50 cm
štika obecná 55 cm
kapr obecný 40-65 cm (nad 65 je hájen)
lín obecný 30 cm

Sumec velký - bez míry, povolena bójka i vyvážení.

Jeseter hájen celoročně.

Ostatní ryby jsou hájeny dle rybářského řádu.

 

Na tomto revíru je povolen rybolov pouze 3x týdně. Na zvláštní povolení, vydané hospodářem MO Choceň, lze lovit pouze sumce velkého 3x týdně 24 hod.. Lovící je povinen zapsat před započetím lovu do Přehledu o úlovcích datum a č. revíru. Při ponechání si ušlechtilé ryby, která má stanovenou míru, zapsat druh a míru a rybolov ukončit. Při nepřisvojení žádného úlovku řádek proškrtnout. V jednom dni si lovící může ponechat 1ks ušlechtilé ryby a ostatní druhy ryb do váhy 7kg, včetně těch, které byly oloveny před ušlechtilou rybou. Čeřínkování zakázáno.

Po ulovení 20ks ušlechtilých ryb a jejich ponechání končí platnost této povolenky. Je však možnost zakoupit si novou.

Zákaz rybolovu z louky od Dvořiska.

Zákaz manipulace se stromy a větvemi ve vodní nádrži ve chráněném rybím pásmu.

Zákaz nahazování do chráněného rybího pásma (označeno cedulemi).

Zákaz manipulace s bójemi označující trdliště.

 

Lovící je povinen dodržovat naprostý pořádek, vše po sobě uklidit a odnést.

Zákaz rozdělávání ohňů. Zákaz používání rybářských přístřešků a stanů (deštník se zástěnou je přístřešek). Motorová vozidla rybářů včetně malých motocyklů budou parkována pouze na vyhrazených parkovištích!

Kontrolu nad dodržováním těchto pravidel budou provádět členové rybářské stráže a výboru MO ČRS Choceň.

 

Ceny místní povolenky - vodní nádrž Orličan

Typ povolenky Cena
Roční mládež do 15 let 100
Roční mládež nad 15 let a dospělí 500 Kč
Roční cizinci a nečleni 1.500 Kč (pouze pro majitele ryb. lístku)
Týdenní mládež nad 15 let a dospělí 500 Kč (z jiných organizací ČRS)
Roční mládež nad 15 let a dospělí 1.000 Kč (z jiných organizací ČRS)

Jiné povolenky na tomto revíru neplatí!

 

Tento řád byl vypracován a schválen výborem ČRS MO Choceň 7.11.2017.

Výbor MO si vyhrazuje právo na případné změny v roce 2018.

Budete včas informování - na stránkách, v naší skříňce nebo na tabulkách u nádrže Orličan.

Vyhledávání

Kontakt

MO ČRS Choceň 565 01 Choceň Předseda:
Jaroslav Honza 603 254 860

Jednatel:
Pávek Josef 731 574 505

Hospodář:
Lásko František 739 032 387

Vedoucí rybářské stráže:
Zdeněk Heller 731 598 100